essay co to znaczy

"essay" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "essay" po angielsku

Essay *** , także: theme ame przestarzale ***.

obrazek do "essay" po polsku

 • esej , rozprawka [policzalny] I really liked your essay about Japan and its traditions. (Bardzo podobał mi się twój esej o Japonii i jej tradycjach.) She wrote an essay on surrealism in art. (Ona napisała esej na temat surrealizmu w sztuce.) My teacher asked me to write an essay about my hometown. (Mój nauczyciel poprosił mnie o napisanie eseju o moim rodzinnym mieście.)
 • podejście do czegoś [policzalny]
 • próba dawne użycie [policzalny]

essay rzeczownik

Dodatkowe przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności. Tłumaczenia dodatkowych przykładów zdań również generowane są przez automatyczny moduł i nie są weryfikowane przez naszych lektorów.

But the idea of such an essay had long been with him.

Ale pomysł takiego wypracowania długo był z nim.

Now she says the essay is a dead form for her.

Teraz ona mówi, że wypracowanie jest zmarłą formą dla niej.

Have I got your last essay in yet or not?

Oddałem twoje ostatnie wypracowanie już albo i nie?

He had to go down to the school to hand in an essay .

Musiał przegrać ze szkołą do ręki w wypracowaniu.

The essay later became part of the book by the same name.

Wypracowanie później stało się częścią książki przez takie samo imię.

He can do what no one else does with his essays .

On może robić co nikt jeszcze toleruje jego wypracowania.

Could you look at my essay before I hand it in?

Mógłbyś patrzeć na moje wypracowanie wcześniej złożę to?

These essays were not quite like anything ever done before.

Te wypracowania były nie całkiem jak nic kiedykolwiek zrobiony wcześniej.

The essay from which this comes can be found here.

Wypracowanie od którego to przychodzi móc zostać znalezionym tu.

She wrote her first essay at the age of 9.

Napisała swoje pierwsze wypracowanie w wieku 9 lat.

The book of essays he wanted to take away with him and read in private.

Książka wypracowań chciał na wynos z nim i przeczytał w zaufaniu.

One day last year, I was having them write essays .

Jeden dzień w zeszłym roku, zmusiłem ich do pisania wypracowań.

Even so it will not be possible to share every essay .

Mimo wszystko nie można będzie dzielić każde wypracowanie.

It could be, but the essay never gets to the past.

To mogło być ale wypracowanie nigdy nie dochodzi do przeszłości.

There are things to learn in every one of the essays .

Są rzeczy do uczenia się w każdym z wypracowań.

As a book of essays it could be important too.

Jako książka wypracowań to mogło być ważne też.

Fine, well I am sure it would make quite a good essay .

Świetny, dobrze jestem pewny, że to zrobiłoby całkowicie dobre wypracowanie.

They then have 115 minutes to write the three essays .

Oni wtedy mają 115 minut napisać trzy wypracowania.

After all what use is being able to write an essay ?

Przecież jakie wykorzystanie może napisać wypracowanie?

He has written a number of essays on the problem.

Napisał szereg wypracowań na temat problemu.

Every week we had to write and turn in an essay .

Co tydzień musieliśmy napisać i zwrócić wypracowanie.

She'd first made a name for herself writing personal essays .

Najpierw zrobiła sobie imię pisząc prywatne wypracowania.

Both words were important to the essay the children had to write the next day.

Oba słowa miały duże znaczenie dla wypracowania, które dzieci miały napisać następnego dnia.

You can put the table into your essay , if the information turns out to be significant.

Możesz wkładać stół w swoje wypracowanie jeśli informacje okażą się być znacznymi.

Again let me thank you for the interest received in reading your essay .

Jeszcze raz pozwalać mi dziękuję dla odsetek otrzymanych w czytaniu twojego wypracowania.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 • podjąć próbę zrobienia czegoś oficjalnie

essay czasownik

Dodatkowe przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

She turned her back to him and he essayed the task.

Still, there was more to be learned here before I essayed it.

How many times already have you essayed to leave me?"

It would have to be totally dark before he essayed the trip to the table.

She wiped it eyes with the back of her hand and essayed a smile.

As he essayed to do so, something pulled suddenly upon his neck and held him down.

Twice he essayed the feat, each time with the same result.

He held the blade up before his face, then essayed a few passes.

Then she essayed to lay him down in his crib.

Both men looked up when the General entered, though neither essayed a smile.

The thing would have to be essayed , he realized.

In 1915 he essayed the filming of several silent movies.

Richard Brome also essayed the form, but with less success.

After a moment he essayed , "Are you all right?"

He essayed explanations, modifications, a better lighting of the thing.

He had essayed to walk along the trunk of a fallen pine.

I had essayed to do some teaching, but one must sort through so much gravel for the gems.

Her first film that year was Shakti, where she essayed the lead female role.

Three times the hand essayed to write but fumbled hopelessly.

But daring more he essayed to gain them all.

He met her green gaze and essayed a smile.

He patted his own pockets, and essayed a helpless smile.

Soon enough, she was essaying leading roles on stage.

As per reports, the leading duo were also seen essaying the role of 17 year old teenagers.

In this heroine-centric film, she essayed two roles for the first time.

Powiązane zwroty — "essay"

essay co to znaczy

Bardzo lubimy ciasteczka, ale jeszcze bardziej cenimy Twoją prywatność

Używamy plików cookie i podobnych technologii do analizy statystyk odwiedzalności i innych celów opisanych w Polityce prywatności . Jeśli wybierzesz „Akceptuj wszystko”, wszystkie ciasteczka opisane w naszej Polityce prywatności będą przechowywane w Twojej przeglądarce. Jeśli wybierzesz opcję „Odrzuć wszystko”, w Twojej przeglądarce będą przechowywane wyłącznie niezbędne do funkcjonowania witryny pliki cookie. W każdej chwili możesz dokonać zmiany w swoich ustawieniach .

 • niemieckiego
 • hiszpańskiego
 • francuskiego
 • Kurs angielskiego
 • Prywatność i cookies
 • Rozwiązywanie problemów

essay co to znaczy

Jak napisać esej? Wskazówki i przykłady

Esej to niewątpliwie jedna z najtrudniejszych form wypowiedzi. Wymaga od autora dobrej znajomości tematu, o którym pisze, wnikliwości i lekkiego pióra. Dla wszystkich, którzy muszą lub chcą zmierzyć się z tą formą, w tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje na temat eseju. Jak go napisać? W naszym poradniku znajdziecie odpowiedź na to pytanie!

Jak napisać esej? Co to jest esej? Wskazówki przykłady, zwroty. Polszczyzna.pl

Zacznijmy przekornie od tego, czym esej nie jest. Nie jest rozprawą naukową, więc autor nie musi wyczerpywać tematu i wyciągać wniosków. Nie jest opowiadaniem, bo nie znajdziemy w nim fikcyjnego świata. Nie jest też rozprawką, czyli autor nie musi nikogo przekonywać do swoich racji.

Jak napisać rozprawkę? Przeczytacie o tym w artykule Jak napisać rozprawkę? Wskazówki i przykłady .

Kto wymyślił takie dziwo? Przyjmuje się, że jego twórcami byli Francis Bacon i Michel de Montaigne, dwaj filozofowie z XVI wieku. To ich szkice uznawane są za pierwsze nowożytne przykłady eseju . Jeśli nadal chcecie zmierzyć się z tą formą wypowiedzi, koniecznie przeczytajcie artykuł do końca.

Co to jest esej? Jak napisać esej?

Esej (inaczej szkic) to rozważania, w których autor prezentuje swoje subiektywne przemyślenia na dany temat. Mogą one dotyczyć zagadnień filozoficznych, etycznych, estetycznych, przyrodniczych czy literackich. Piszący zarysowuje temat, a potem na swój własny sposób interpretuje zjawisko lub problem, o którym snuje rozważania.

Jaki powinien być esej?

1 Subiektywny – przedstawiacie w nim własny punkt widzenia, swoje przemyślenia i interpretacje.

2 Bazujący na skojarzeniach – prowadzicie czytelnika tropem swoich myśli, zaskakujecie go skojarzeniami, skrótami myślowymi, zestawianiem pojęć na zasadzie podobieństwa lub przeciwieństwa.

3 Skłaniający do refleksji – Waszym zadaniem jest sprowokowanie czytelnika albo zachęcenie go do samodzielnego przemyślenia tematu i wyciągnięcia wniosków.

4 Kunsztowny i przemyślany – pokazujecie w nim, że jesteście mistrzami słowa, dbacie o styl i formę wypowiedzi, sięgacie po różne środki stylistyczne.

5 O swobodnej kompozycji – niespieszne rozważania, dygresje i nawiązania mają sprawić, że czytelnik będzie podążał tropem Waszych myśli. Nie musicie trzymać się trójdzielnej kompozycji wstęp – rozwinięcie – zakończenie, tylko możecie swobodnie przechodzić od skojarzenia do skojarzenia, od tematu do tematu.

Jaki napisać esej?

Już się zapewne domyślacie, że wcale nie jest łatwo napisać esej . Jak możecie sobie pomóc? Oto kilka dobrych rad.

1 Zanim zaczniecie, spiszcie wszystkie skojarzenia, które przychodzą Wam do głowy w związku z tematem, jaki chcecie poruszyć.

2 Warto przygotować sobie cytaty lub złote myśli, które wpleciecie w tekst.

3 Zastanówcie się, do jakich tekstów kultury nawiążecie w swoich rozważaniach. Możecie sięgnąć do literatury, filmu, muzyki lub malarstwa. Uwaga: nie streszczajcie utworów literackich czy filmów.

4 Kontekstem Waszych rozważań mogą być zjawiska społeczne i wydarzenia kulturalne. Możecie wykorzystać anegdoty, przykłady z życia lub wspomnienia.

5 Używajcie języka literackiego. Esej to forma wypowiedzi, w której autor musi pochwalić się, jak sprawnie operuje słowem. Tutaj treść i forma są równie ważne.

6 Piszcie w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli jako „ja”. Wyraźnie zaznaczcie swoje stanowisko wobec opisywanego tematu.

7 Bądźcie oryginalni – Waszym zadaniem jest zaskoczenie, zadziwienie i zainspirowanie czytelnika. Sięgnijcie po metafory, porównania, pytania retoryczne.

9 Pozostawcie niektóre kwestie nierozstrzygnięte, zostawcie czytelnika z jakimś pytaniem.

8 Unikajcie typowych dla rozprawki sformułowań typu: we wstępie omówię, następnie przejdę do tematu, kolejnym moim argumentem jest, podsumowując itd.

10 I najważniejsze: otwórzcie umysł i pozwólcie swoim myślom płynąć swobodnie.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ : Jak napisać opowiadanie. Dobre rady dla początkujących

Esej – przykłady

Co jeszcze może pomóc w napisaniu eseju ? Trzeba sprawdzić, jak robią to mistrzowie. Dobre praktyki możecie podpatrzeć w takich zbiorach esejów , jak:

 • Żyjąc, tracimy życie Marii Janion,
 • Mini-wykłady o maxi-sprawach Leszka Kołakowskiego,
 • Rodzinna Europa Czesława Miłosza,
 • Eseje Jerzego Stempowskiego,
 • Eseje wybrane Virginii Woolf.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ : Opis obrazu – skomplikowany proces, a może sposób na dostrzeżenie detali?

A na koniec, ku inspiracji, początek eseju Wspomnienia z Valois ze zbioru Zbigniewa Herberta Barbarzyńca w ogrodzie :

Nie wiem, dlaczego Polacy, naród przecież ruchliwy, a już przez historię nieco przesadnie zachęcany do dyslokacji, przyjeżdżając do Paryża, wpadają w rodzaj drętwej kontemplacji. Miasto oczywiście piękne, ale rację chyba mają ci, którzy mówią, że prawdziwa Francja przenosi się coraz bardziej poza jego bramy. Warto tedy zrobić nie tylko tradycyjną wycieczkę do Chartres i Wersalu, ale powłóczyć się po mniej znanych uroczych miasteczkach, rozsianych wokół stolicy w promieniu 100 kilometrów, a więc autem pana Hulot można tam dotrzeć za godzinę i pół. Klucz z najpiękniejszych gotyckich katedr. Morierwal, St-Loup-de-Naud dla tych, którzy chcą wiedzieć, co to jest romańszczyzna, nie wyjeżdżając do Burgundii czy Prowansji. Ruiny w Les Andelys. Pałace w Compiegne, Fontainebleau, Rambouillet. I lasy, lasy, wspaniałe lasy, gdzie słychać jeszcze róg historii. Na północ od Paryża – Valois – najstarsza Francja. Dziedziczna ziemia niewielkiego królika Franków, Klodwiga. Z czasem staje się najbardziej cennym hrabstwem i księstwem. Dwukrotnie była domeną braci królewskich i dwukrotnie książęta krwi z Valois zasiadali na tronie. Kraj, gdzie, jak mówi poeta, w ciągu z górą tysiąca lat biło serce Francji.

I tak właśnie mistrz Herbert zaprasza czytelnika w świat swoich rozważań. Teraz czas na Wasze próby. Powodzenia!

essay co to znaczy

Napisane przez Agnieszka Indebska

Absolwentka filologii polskiej, specjalistka ds. contentu i storytellingu. Czyta zawsze i wszędzie, pisze blog i co nieco do szuflady. W czasie wolnym wędruje po górach i uczy się języka czeskiego.

essay co to znaczy

Jak napisać esej? Wskazówki dla uczniów i studentów

Gdy na zajęciach pada hasło „esej” Ty masz już dość? Denerwujesz się, że musisz napisać kolejną pracę i już wiesz, że nie masz pojęcia, jak się do tego zabrać? Dobra wiadomość jest taka, że eseje są specyficzną, ale w gruncie rzeczy łatwą formą literacką. Problem nie wynika z ich charakteru, a z tego, że dotychczas nikt nie pokazał Ci, że pisanie eseju może być proste, sensowne i nawet (naprawdę!) przyjemne. Dlatego też dziś dowiesz się, jak napisać esej, czym on w ogóle jest i jak sprawić, by całość poszła płynnie do przodu.

Możesz także zamówić napisanie gotowego eseju od podstaw! Napisz do nas, a otrzymasz bezpłatną wycenę.

Spis treści, co to jest esej.

Najprościej tłumacząc, esej to forma literacka, w której próbujemy dociec sedna jakiegoś zagadnienia. Rozważamy różne argumenty, by móc ocenić prawdziwość naszych założeń. Esej charakteryzuje się subiektywizmem. Prezentujemy swoje oceny, badania i spostrzeżenia, a nie opinie całego społeczeństwa. Dzięki temu możemy pisać o tym, co dla nas zrozumiałe i co jest zgodne z naszymi wartościami czy poglądami. To zaś sprawia, że kompozycja eseju jest stosunkowo „luźna”. To dobra wiadomość dla Ciebie i za chwilę się na niej skupimy.

Ważne, byś zrozumiał, że nie ma czegoś takiego jak doskonały esej . Jeśli poprosisz doświadczonego nauczyciela o wskazanie, który esej był według niego najlepszy, będzie miał spory problem. Dlaczego? Ponieważ eseje są bardzo różne, choć należą do jednego gatunku. Niektóre z nich dotyczą kwestii politycznych, inne obyczajowych lub filozoficznych. Każdy autor ma własny sposób argumentacji i swobodnie dobiera słowa. Dzięki temu eseje nie wpisują się w sztywne ramy i zasady, które ktoś musi spełnić.

Jak napisać esej? Nie bój się!

Byś mógł napisać dobry esej, musisz zrozumieć, czym on tak naprawdę jest. Wyobraź sobie dyskusję z kimś, z kim lubisz rozmawiać. Może to być przyjaciel, rodzic, partner czy wykładowca. Ważne, by była to osoba, przy której czujesz się swobodnie i wiesz, że możesz spokojnie prezentować swoje poglądy. Bo właśnie tym jest esej – prezentacją poglądów, oceną zgromadzonych danych, próbą ich interpretacji i wyciągnięcia wniosków. A teraz pójdź o krok dalej. Rozsiądź się wygodnie w fotelu, weź do ręki filiżankę z kawą i wyobraź sobie, że rozmawiasz. Niech ta dyskusja płynie, a Ty powoli dobieraj argumenty. Nie spiesz się, bo to nie wyścig z czasem. 

Zrozum, że esej to coś, w czym to Ty możesz i powinieneś się pokazać. Potraktuj jego temat poważnie, jak dyskusję, z której można wiele wynieść. I nie bój się tego, ponieważ poza ogólnymi wytycznymi nie obowiązują Cię żadne ramy czy ścisłe wymagania. To praca dla Ciebie, w której Ty sam decydujesz o kierunku swoich rozważań. Wróć do informacji sprzed chwili: nie ma jednego, doskonałego eseju. Możesz za to wybrać swój sposób na pisanie, a wtedy poczujesz, że zbliżasz się do ideału, który odpowiada Tobie. Brzmi już lepiej?

Esej na studia. Mapa myśli

Gdy niektórzy nie muszą przygotowywać się do napisania dowolnego tekstu i po prostu przelewają słowa na papier, inni potrzebują wielu godzin na zgromadzenie informacji i stworzenie planu. Jeśli nie czujesz się pewnie pisząc esej i nadal masz poczucie, że to błądzenie po omacku, to stwórz jego plan. Kieruj się tutaj wytycznymi, które NIE SĄ sztywnymi zasadami, ale WSKAZÓWKĄ, stworzoną dla Twojej wygody.

Eseje składają się z kilku części:

 • Wstęp, w którym wprowadzisz słuchaczy w temat i sformułujesz pytania, na które będziesz starał się odpowiadać w dalszej części eseju
 • Argumenty/przykłady, które przedstawiają Twoje rozważania. Jeśli Twój wykładowca nie określił, do ilu przykładów powinieneś się odwołać, masz wolną rękę. Może ich być 3, a może 15. To Ty decydujesz, jak obszerna będzie Twoja praca. Niektórzy dzielą argumenty na akapity, inni rozdzielają je śródtytułami. Sam zdecyduj, co Tobie odpowiada. 
 • Podsumowanie, które w spójny sposób zamyka całą pracę. Nie traktuj go jednak jako ulgi, ostatnich zdań, które dzielą Cię przed spokojem i zakończeniem pracy. Podsumowanie eseju to coś, co wielu słuchaczy zapamięta. Pokaż więc, że ta dyskusja była dla Ciebie przyjemna, a Ty sam chętnie w niej uczestniczyłeś. Bądź pewien swoich argumentów oraz wniosków, które z nich płyną.

Biorąc pod uwagę wskazówki, przed rozpoczęciem pisania eseju stwórz mapę myśli. Może to będą chmurki, w których zapisujesz kolejne przykłady. A może tabela, wykres lub lista punktowana, w której wypiszesz po kolei cytaty, autorów, książki czy sytuacje, do których zamierzasz się odwołać? W mapie myśli chodzi o to, byś przed rozpoczęciem pisania eseju miał jego konkretny plan. Dzięki temu już od początku będziesz wiedział, do czego się odwołujesz, jaki kształt przyjmie ta praca oraz jakie wnioski będą z niej płynąć. Dzięki mapie myśli już wcześniej wszystko zaplanujesz i rozsądnie rozdzielisz, a teraz pozostanie Ci tylko to napisać.

Przykładowy esej na studia. Esej naukowy krok po kroku

Już wcześniej pisaliśmy o tym, że esej jest stosunkowo „luźną” formą, którą możesz się bawić. To Ty nadajesz tu kształt i dobierasz argumenty. Dlatego też znajdziesz tutaj nie cały esej, ale wskazówki, które można wykorzystać przy pisaniu konkretnej pracy. Zainspiruj się nimi i spójrz, w jaki sposób można pisać. Przekonaj się, że dowolność należy do Ciebie. Esej nie jest czymś, czego należy się bać. To dyskusja, którą my prowadzimy i która pokazuje, jakie są nasze poglądy oraz zgromadzone informacje.

Przykładowy temat: Na całym świecie powinna obowiązywać tylko jedna waluta.

Wstęp: Wstęp potraktuj jak początek rozmowy. Zwykle nie zaczynamy jej argumentacją, ale przywitaniem się, kurtuazyjnym zapytaniem, czy u naszego rozmówcy wszystko w porządku. Podobnie jest tutaj. Wprowadź delikatnie w temat pieniędzy i walut, pokaż, że to może być interesujące i ważne . Daj odczuć swoim czytelnikom, że to, o czym piszesz to temat istotny, wart  uwagi. Postaw też pytania, na które będziesz próbował odpowiedzieć w dalszej części pracy.

Argumenty/Przykłady: To najdłuższa i najważniejsza część Twojej pracy. Podziel ją tak, by była miła dla oka i nie męczyła w trakcie czytania. Możesz wybrać rozdziały i podrozdziały w przypadku obszernego eseju lub po prostu akapity, gdy praca jest krótsza. Z czego możesz korzystać, próbując przeanalizować zagadnienie jednej waluty dla całego świata?

 • Wypowiedzi ekspertów, które zacytujesz. Poszukaj ciekawych książek, przeczytaj je, a następnie przywołaj ich fragmenty i zinterpretuj. Pokaż, że wiesz, o czym piszesz i zgłębiasz temat „u źródła”.
 • Sytuacje z życia, na które wpływa waluta: łatwiejsze podróżowanie, inflacja, poziom życia w różnych krajach świata… Spróbuj poczytać coś na ten temat, znajdź filmy dokumentalne, może inne artykuły, które poruszają te kwestię. Później, w swoich argumentach będziesz mógł się do nich odwołać, uwiarygadniając swoje wywody.
 • Własne obserwacje – esej nie jest eleganckim, szykownym balem, ale raczej imprezą towarzyską. Nie wskakuj w sztywny garnitur, bo zanudzisz innych. Jedną z najważniejszych cech eseju jest subiektywizm, pokaż więc, jakie są Twoje własne opinie i obserwacje. „Wgryź się” w ten temat i daj innym odczuć, że wiesz, o czym piszesz.

Podsumowanie: Twoje podsumowanie powinno być spójne ze wstępem. To moment, w którym zakańczasz własną pracę i podsumowujesz wszystkie argumenty, wyciągając z nich najistotniejszy wniosek. Pamiętaj, że wnioski cząstkowe powinny znaleźć się w części z argumentami, jako ich domknięcie i przejście do kolejnego przykładu. Tutaj natomiast nadszedł czas na „wyjęcie” z nich tego, co najważniejsze. Pamiętaj jednak, że podsumowanie będzie zapamiętane przez czytelników. Nie spiesz się, nie traktuj tego jako szybkiego zamknięcia sprawy. Pokaż, że ten esej był dla Ciebie ważny. Traktuj go priorytetowo.

Jeśli czujesz, że te wskazówki to za mało, sprawdź napisany przez nas esej. Klikając tutaj, znajdziesz gotowy tekst, który pokaże Ci, jak esej może wyglądać.

Podsumowanie

Na koniec mamy dla Ciebie kilka wskazówek, które pomogą Ci uporządkować wiedzę i uchronią przed niepotrzebnymi błędami. Dzięki nim w kilka godzin możesz przygotować i napisać świetny esej, który doceni Twój wykładowca. Może nawet zechcesz opublikować go na swoim Blogu lub social mediach, bo poczujesz, że to faktycznie coś ważnego i prostego? Kto wie!

 • Pisz tak, jak uważasz. Esej to praca subiektywna i tylko Twoja. Korzystaj z cytatów, ale analizuj je tak, jak Ty czujesz. Nie prezentujesz opinii społeczeństwa, ale swoją. Bądź autentyczny, a łatwiej będzie Ci przygotowywać argumenty.
 • Nie uogólniaj. Nie pisz „większość ludzi uważa…”. Skąd masz to przeświadczenie? Odwołujesz się do jakiejś ankiety czy sondy ulicznej? Jeśli nie, sięgaj po konkrety, by Twoje argumenty były bliższe prawdzie. 
 • Skorzystaj z mapy myśli, zanim zaczniesz pisać. Dzięki temu Twój tekst będzie spójny ze sobą i nie zapomnisz napisać o tym, co chcesz w tej pracy zawrzeć.
 • Nie szukaj gotowych wskazówek, bo esej ich nie ma! To Ty decydujesz o kształcie, długości czy liczbie argumentów. Bądź sobą, pokaż, że lubisz dyskutować i przekonaj innych do swoich racji. 
 • Pamiętaj, że nie ma idealnych esejów. To praca, w której analizujesz dane zagadnienie, po prostu. Innych mogą zachwycić Twoje pomysłowe przykłady, język, którego używasz lub sposób przedstawiania argumentów. Nie próbuj jednak wzorować się na innych, bo tutaj Twoje pomysły są ważne. Tak, jak w trakcie rozmowy z przyjacielem starasz się być autentyczny, tak też jest i teraz. Zrozum, że eseje są dla ludzi, a nie my dla nich. To dla nas mają być one wygodne. 

Często Zadawane Pytania

Pracę można zamówić na  różne sposoby:

 • Poprzez formularz na stronie
 • Bezpośrednio na mailu [email protected]
 • Na naszym facebooku
 • Na WhatsUppie

Esej zaczynamy pisać od ogólnego wprowadzenia do tematu np. większość moich znajomych korzysta z portali społecznościowych.

Jeśli Twój wykładowca nie określił, do ilu przykładów powinieneś się odwołać, masz wolną rękę. Może ich być 3, a może 15. To Ty decydujesz, jak obszerna będzie Twoja praca. Niektórzy dzielą argumenty na akapity, inni rozdzielają je śródtytułami. Sam zdecyduj, co Tobie odpowiada.

Ze względu na subiektywny charakter eseju  używaj  zwrotów : „uważam, że”, „jestem przekonany”, „moim zdaniem”, „nie wątpię”, itd.

Esej charakteryzuje się subiektywizmem. Prezentujemy swoje oceny, badania i spostrzeżenia, a nie opinie całego społeczeństwa. Dzięki temu możemy pisać o tym, co dla nas zrozumiałe i co jest zgodne z naszymi wartościami czy poglądami.

Jeśli nadal masz problemy z napisanie eseju, skontaktuj się z nami!

[email protected]

 • Polityka Prywatności

Dostępne metody płatności

essay co to znaczy

© ehelpedu.pl 2022

 • Zarejestruj się

essay co to znaczy

 • portugalski (Brazylia)

Punkty Jakości

Liczba polubień

 • angielski (amerykański)
 • francuski (Francja)

Co znaczy essay ? Zobacz tłumaczenie

 • Report copyright infringement

modal image

 • francuski (Kanada)

Google Translate existe

Czy ta odpowiedź była pomocna?

 • Dlaczego odpowiadasz „Hmm...”?
 • Twoja opinia nie będzie widoczna dla innych użytkowników.

redação, dissertação

essay co to znaczy

This is a very cool thing that conveys in a short statement of thought, reveals a problem or an answer to a question with important and important reasons. For students and schoolchildren, this is often a problem, because laziness is familiar to me. But I use https://edusson.com/case-study-help in this review a lot of useful information on the functionality and performers of such works, go and choose help in writing such works or assignments.

essay co to znaczy

In my last year of college, I noticed that a friend of mine who used to be a triple auger and began to hand over excellent essays, his essays began to be graded with excellent marks. I approached him and asked him how he did it? And he told me that he found a service pay someone to do my essay https://retail-insider.com/articles/2022/10/5-b... , and he does not even read these with. I decided to use it and for the whole last course my grades for writing became excellent.

essay co to znaczy

Essay is a long text that you have to write on a specific topic. but for writing an essay it is worth spending a lot of time left. therefore, I would recommend asking for help from companies that can do this for you. Here I am often flattered by this company: https://domypaper.me/ as it copes well with its task and does not take a lot of money

essay co to znaczy

 • Co znaczy essay?
 • "You said that my essay is too general and it should be more specific, but I don't know why it is...
 • Jak to przetłumaczyć na angielski (brytyjski)? I've written an essay. It exceeds the word limit a...
 • I've written a essay about "The people who want to get Plastic Sugery" below.Can anyone revise it...
 • Co znaczy better?
 • Co znaczy on all fours ?
 • Co znaczy Geronimo?
 • Co znaczy To be fretted over (To fret something over)?
 • Co znaczy to solicit?
 • Co znaczy Hola a todos! Una pregunta, por favor. Para ustedes, los polacos, ir a la compra es com...
 • Co znaczy Hola a todos! Me pueden decir si este verbo tiene significado de SALIR? wynosić. Pues c...
 • Co znaczy Hola a todos! Una pregunta, por favor. Las preposiciones del caso biernik, sólo son uti...
 • what does the word " tryna" mean ?
 • Jak to przetłumaczyć na angielski (amerykański)? 愿时光能缓愿故人不散

Symbol poziomu znajomości języka pokazuje stopień, w jakim użytkownicy posługują się wybranymi językami. Ustawienie swojego poziomu językowego pomoże innym użytkownikom udzielać odpowiedzi, które nie będą dla Ciebie zbyt skomplikowane lub zbyt proste.

Masz trudności ze zrozumieniem odpowiedzi na pytania w języku docelowym.

Umiesz tworzyć proste pytania i rozumiesz proste odpowiedzi.

Potrafisz zadawać każdego rodzaju pytania ogólne i rozumiesz dłuższe odpowiedzi.

Potrafisz zrozumieć długie i skomplikowane odpowiedzi.

Show your appreciation in a way that likes and stamps can't.

By sending a gift to someone, they will be more likely to answer your questions again!

essay co to znaczy

If you post a question after sending a gift to someone, your question will be displayed in a special section on that person’s feed.

modal image

Zadawaj pytania native speakerom bezpłatnie

hinative app preview

Rozwiązuj problemy łatwiej dzięki aplikacji!

 • Znajdź odpowiedź, której szukasz, pośród 45 milionów zapisanych odpowiedzi!
 • Ciesz się funkcją automatycznego tłumaczenia podczas szukania odpowiedzi!
 • It’s FREE!!

app store

Frequently asked questions

What is an essay.

An essay is a focused piece of writing that explains, argues, describes, or narrates.

In high school, you may have to write many different types of essays to develop your writing skills.

Academic essays at college level are usually argumentative : you develop a clear thesis about your topic and make a case for your position using evidence, analysis and interpretation.

Frequently asked questions: Writing an essay

For a stronger conclusion paragraph, avoid including:

 • Important evidence or analysis that wasn’t mentioned in the main body
 • Generic concluding phrases (e.g. “In conclusion…”)
 • Weak statements that undermine your argument (e.g. “There are good points on both sides of this issue.”)

Your conclusion should leave the reader with a strong, decisive impression of your work.

Your essay’s conclusion should contain:

 • A rephrased version of your overall thesis
 • A brief review of the key points you made in the main body
 • An indication of why your argument matters

The conclusion may also reflect on the broader implications of your argument, showing how your ideas could applied to other contexts or debates.

The conclusion paragraph of an essay is usually shorter than the introduction . As a rule, it shouldn’t take up more than 10–15% of the text.

The “hook” is the first sentence of your essay introduction . It should lead the reader into your essay, giving a sense of why it’s interesting.

To write a good hook, avoid overly broad statements or long, dense sentences. Try to start with something clear, concise and catchy that will spark your reader’s curiosity.

Your essay introduction should include three main things, in this order:

 • An opening hook to catch the reader’s attention.
 • Relevant background information that the reader needs to know.
 • A thesis statement that presents your main point or argument.

The length of each part depends on the length and complexity of your essay .

Let’s say you’re writing a five-paragraph  essay about the environmental impacts of dietary choices. Here are three examples of topic sentences you could use for each of the three body paragraphs :

 • Research has shown that the meat industry has severe environmental impacts.
 • However, many plant-based foods are also produced in environmentally damaging ways.
 • It’s important to consider not only what type of diet we eat, but where our food comes from and how it is produced.

Each of these sentences expresses one main idea – by listing them in order, we can see the overall structure of the essay at a glance. Each paragraph will expand on the topic sentence with relevant detail, evidence, and arguments.

The topic sentence usually comes at the very start of the paragraph .

However, sometimes you might start with a transition sentence to summarize what was discussed in previous paragraphs, followed by the topic sentence that expresses the focus of the current paragraph.

Topic sentences help keep your writing focused and guide the reader through your argument.

In an essay or paper , each paragraph should focus on a single idea. By stating the main idea in the topic sentence, you clarify what the paragraph is about for both yourself and your reader.

A topic sentence is a sentence that expresses the main point of a paragraph . Everything else in the paragraph should relate to the topic sentence.

The thesis statement is essential in any academic essay or research paper for two main reasons:

 • It gives your writing direction and focus.
 • It gives the reader a concise summary of your main point.

Without a clear thesis statement, an essay can end up rambling and unfocused, leaving your reader unsure of exactly what you want to say.

The thesis statement should be placed at the end of your essay introduction .

Follow these four steps to come up with a thesis statement :

 • Ask a question about your topic .
 • Write your initial answer.
 • Develop your answer by including reasons.
 • Refine your answer, adding more detail and nuance.

A thesis statement is a sentence that sums up the central point of your paper or essay . Everything else you write should relate to this key idea.

An essay isn’t just a loose collection of facts and ideas. Instead, it should be centered on an overarching argument (summarized in your thesis statement ) that every part of the essay relates to.

The way you structure your essay is crucial to presenting your argument coherently. A well-structured essay helps your reader follow the logic of your ideas and understand your overall point.

The structure of an essay is divided into an introduction that presents your topic and thesis statement , a body containing your in-depth analysis and arguments, and a conclusion wrapping up your ideas.

The structure of the body is flexible, but you should always spend some time thinking about how you can organize your essay to best serve your ideas.

The vast majority of essays written at university are some sort of argumentative essay . Almost all academic writing involves building up an argument, though other types of essay might be assigned in composition classes.

Essays can present arguments about all kinds of different topics. For example:

 • In a literary analysis essay, you might make an argument for a specific interpretation of a text
 • In a history essay, you might present an argument for the importance of a particular event
 • In a politics essay, you might argue for the validity of a certain political theory

At high school and in composition classes at university, you’ll often be told to write a specific type of essay , but you might also just be given prompts.

Look for keywords in these prompts that suggest a certain approach: The word “explain” suggests you should write an expository essay , while the word “describe” implies a descriptive essay . An argumentative essay might be prompted with the word “assess” or “argue.”

In rhetorical analysis , a claim is something the author wants the audience to believe. A support is the evidence or appeal they use to convince the reader to believe the claim. A warrant is the (often implicit) assumption that links the support with the claim.

Logos appeals to the audience’s reason, building up logical arguments . Ethos appeals to the speaker’s status or authority, making the audience more likely to trust them. Pathos appeals to the emotions, trying to make the audience feel angry or sympathetic, for example.

Collectively, these three appeals are sometimes called the rhetorical triangle . They are central to rhetorical analysis , though a piece of rhetoric might not necessarily use all of them.

The term “text” in a rhetorical analysis essay refers to whatever object you’re analyzing. It’s frequently a piece of writing or a speech, but it doesn’t have to be. For example, you could also treat an advertisement or political cartoon as a text.

The goal of a rhetorical analysis is to explain the effect a piece of writing or oratory has on its audience, how successful it is, and the devices and appeals it uses to achieve its goals.

Unlike a standard argumentative essay , it’s less about taking a position on the arguments presented, and more about exploring how they are constructed.

You should try to follow your outline as you write your essay . However, if your ideas change or it becomes clear that your structure could be better, it’s okay to depart from your essay outline . Just make sure you know why you’re doing so.

If you have to hand in your essay outline , you may be given specific guidelines stating whether you have to use full sentences. If you’re not sure, ask your supervisor.

When writing an essay outline for yourself, the choice is yours. Some students find it helpful to write out their ideas in full sentences, while others prefer to summarize them in short phrases.

You will sometimes be asked to hand in an essay outline before you start writing your essay . Your supervisor wants to see that you have a clear idea of your structure so that writing will go smoothly.

Even when you do not have to hand it in, writing an essay outline is an important part of the writing process . It’s a good idea to write one (as informally as you like) to clarify your structure for yourself whenever you are working on an essay.

Comparisons in essays are generally structured in one of two ways:

 • The alternating method, where you compare your subjects side by side according to one specific aspect at a time.
 • The block method, where you cover each subject separately in its entirety.

It’s also possible to combine both methods, for example by writing a full paragraph on each of your topics and then a final paragraph contrasting the two according to a specific metric.

Your subjects might be very different or quite similar, but it’s important that there be meaningful grounds for comparison . You can probably describe many differences between a cat and a bicycle, but there isn’t really any connection between them to justify the comparison.

You’ll have to write a thesis statement explaining the central point you want to make in your essay , so be sure to know in advance what connects your subjects and makes them worth comparing.

Some essay prompts include the keywords “compare” and/or “contrast.” In these cases, an essay structured around comparing and contrasting is the appropriate response.

Comparing and contrasting is also a useful approach in all kinds of academic writing : You might compare different studies in a literature review , weigh up different arguments in an argumentative essay , or consider different theoretical approaches in a theoretical framework .

The key difference is that a narrative essay is designed to tell a complete story, while a descriptive essay is meant to convey an intense description of a particular place, object, or concept.

Narrative and descriptive essays both allow you to write more personally and creatively than other kinds of essays , and similar writing skills can apply to both.

If you’re not given a specific prompt for your descriptive essay , think about places and objects you know well, that you can think of interesting ways to describe, or that have strong personal significance for you.

The best kind of object for a descriptive essay is one specific enough that you can describe its particular features in detail—don’t choose something too vague or general.

If you’re not given much guidance on what your narrative essay should be about, consider the context and scope of the assignment. What kind of story is relevant, interesting, and possible to tell within the word count?

The best kind of story for a narrative essay is one you can use to reflect on a particular theme or lesson, or that takes a surprising turn somewhere along the way.

Don’t worry too much if your topic seems unoriginal. The point of a narrative essay is how you tell the story and the point you make with it, not the subject of the story itself.

Narrative essays are usually assigned as writing exercises at high school or in university composition classes. They may also form part of a university application.

When you are prompted to tell a story about your own life or experiences, a narrative essay is usually the right response.

The majority of the essays written at university are some sort of argumentative essay . Unless otherwise specified, you can assume that the goal of any essay you’re asked to write is argumentative: To convince the reader of your position using evidence and reasoning.

In composition classes you might be given assignments that specifically test your ability to write an argumentative essay. Look out for prompts including instructions like “argue,” “assess,” or “discuss” to see if this is the goal.

At college level, you must properly cite your sources in all essays , research papers , and other academic texts (except exams and in-class exercises).

Add a citation whenever you quote , paraphrase , or summarize information or ideas from a source. You should also give full source details in a bibliography or reference list at the end of your text.

The exact format of your citations depends on which citation style you are instructed to use. The most common styles are APA , MLA , and Chicago .

An argumentative essay tends to be a longer essay involving independent research, and aims to make an original argument about a topic. Its thesis statement makes a contentious claim that must be supported in an objective, evidence-based way.

An expository essay also aims to be objective, but it doesn’t have to make an original argument. Rather, it aims to explain something (e.g., a process or idea) in a clear, concise way. Expository essays are often shorter assignments and rely less on research.

An expository essay is a common assignment in high-school and university composition classes. It might be assigned as coursework, in class, or as part of an exam.

Sometimes you might not be told explicitly to write an expository essay. Look out for prompts containing keywords like “explain” and “define.” An expository essay is usually the right response to these prompts.

An expository essay is a broad form that varies in length according to the scope of the assignment.

Expository essays are often assigned as a writing exercise or as part of an exam, in which case a five-paragraph essay of around 800 words may be appropriate.

You’ll usually be given guidelines regarding length; if you’re not sure, ask.

Ask our team

Want to contact us directly? No problem.  We  are always here for you.

Support team - Nina

Our team helps students graduate by offering:

 • A world-class citation generator
 • Plagiarism Checker software powered by Turnitin
 • Innovative Citation Checker software
 • Professional proofreading services
 • Over 300 helpful articles about academic writing, citing sources, plagiarism, and more

Scribbr specializes in editing study-related documents . We proofread:

 • PhD dissertations
 • Research proposals
 • Personal statements
 • Admission essays
 • Motivation letters
 • Reflection papers
 • Journal articles
 • Capstone projects

Scribbr’s Plagiarism Checker is powered by elements of Turnitin’s Similarity Checker , namely the plagiarism detection software and the Internet Archive and Premium Scholarly Publications content databases .

The add-on AI detector is powered by Scribbr’s proprietary software.

The Scribbr Citation Generator is developed using the open-source Citation Style Language (CSL) project and Frank Bennett’s citeproc-js . It’s the same technology used by dozens of other popular citation tools, including Mendeley and Zotero.

You can find all the citation styles and locales used in the Scribbr Citation Generator in our publicly accessible repository on Github .

 • More from M-W
 • To save this word, you'll need to log in. Log In

Definition of essay

 (Entry 1 of 2)

Definition of essay  (Entry 2 of 2)

transitive verb

 • composition

attempt , try , endeavor , essay , strive mean to make an effort to accomplish an end.

attempt stresses the initiation or beginning of an effort.

try is often close to attempt but may stress effort or experiment made in the hope of testing or proving something.

endeavor heightens the implications of exertion and difficulty.

essay implies difficulty but also suggests tentative trying or experimenting.

strive implies great exertion against great difficulty and specifically suggests persistent effort.

Examples of essay in a Sentence

These examples are programmatically compiled from various online sources to illustrate current usage of the word 'essay.' Any opinions expressed in the examples do not represent those of Merriam-Webster or its editors. Send us feedback about these examples.

Word History

Middle French essai , ultimately from Late Latin exagium act of weighing, from Latin ex- + agere to drive — more at agent

14th century, in the meaning defined at sense 4

14th century, in the meaning defined at sense 2

Phrases Containing essay

 • essay question
 • photo - essay

Articles Related to essay

alt 5a4412a517d28

To 'Essay' or 'Assay'?

You'll know the difference if you give it the old college essay

Dictionary Entries Near essay

Cite this entry.

“Essay.” Merriam-Webster.com Dictionary , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/essay. Accessed 16 Jul. 2024.

Kids Definition

Kids definition of essay.

Kids Definition of essay  (Entry 2 of 2)

More from Merriam-Webster on essay

Nglish: Translation of essay for Spanish Speakers

Britannica English: Translation of essay for Arabic Speakers

Britannica.com: Encyclopedia article about essay

Subscribe to America's largest dictionary and get thousands more definitions and advanced search—ad free!

Play Quordle: Guess all four words in a limited number of tries. Each of your guesses must be a real 5-letter word.

Can you solve 4 words at once?

Word of the day.

See Definitions and Examples »

Get Word of the Day daily email!

Popular in Grammar & Usage

Plural and possessive names: a guide, commonly misspelled words, how to use em dashes (—), en dashes (–) , and hyphens (-), absent letters that are heard anyway, how to use accents and diacritical marks, popular in wordplay, it's a scorcher words for the summer heat, flower etymologies for your spring garden, 12 star wars words, 'swash', 'praya', and 12 more beachy words, 8 words for lesser-known musical instruments, games & quizzes.

Play Blossom: Solve today's spelling word game by finding as many words as you can using just 7 letters. Longer words score more points.

What an Essay Is and How to Write One

 • M.Ed., Education Administration, University of Georgia
 • B.A., History, Armstrong State University

Essays are brief, non-fiction compositions that describe, clarify, argue, or analyze a subject. Students might encounter essay assignments in any school subject and at any level of school, from a personal experience "vacation" essay in middle school to a complex analysis of a scientific process in graduate school. Components of an essay include an introduction , thesis statement , body, and conclusion.

Writing an Introduction

The beginning of an essay can seem daunting. Sometimes, writers can start their essay in the middle or at the end, rather than at the beginning, and work backward. The process depends on each individual and takes practice to figure out what works best for them. Regardless of where students start, it is recommended that the introduction begins with an attention grabber or an example that hooks the reader in within the very first sentence.

The introduction should accomplish a few written sentences that leads the reader into the main point or argument of the essay, also known as a thesis statement. Typically, the thesis statement is the very last sentence of an introduction, but this is not a rule set in stone, despite it wrapping things up nicely. Before moving on from the introduction, readers should have a good idea of what is to follow in the essay, and they should not be confused as to what the essay is about. Finally, the length of an introduction varies and can be anywhere from one to several paragraphs depending on the size of the essay as a whole.

Creating a Thesis Statement

A thesis statement is a sentence that states the main idea of the essay. The function of a thesis statement is to help manage the ideas within the essay. Different from a mere topic, the thesis statement is an argument, option, or judgment that the author of the essay makes about the topic of the essay.

A good thesis statement combines several ideas into just one or two sentences. It also includes the topic of the essay and makes clear what the author's position is in regard to the topic. Typically found at the beginning of a paper, the thesis statement is often placed in the introduction, toward the end of the first paragraph or so.

Developing a thesis statement means deciding on the point of view within the topic, and stating this argument clearly becomes part of the sentence which forms it. Writing a strong thesis statement should summarize the topic and bring clarity to the reader.

For informative essays, an informative thesis should be declared. In an argumentative or narrative essay, a persuasive thesis, or opinion, should be determined. For instance, the difference looks like this:

 • Informative Thesis Example:  To create a great essay, the writer must form a solid introduction, thesis statement, body, and conclusion.
 • Persuasive Thesis Example:  Essays surrounded around opinions and arguments are so much more fun than informative essays because they are more dynamic, fluid, and teach you a lot about the author.

Developing Body Paragraphs

The body paragraphs of an essay include a group of sentences that relate to a specific topic or idea around the main point of the essay. It is important to write and organize two to three full body paragraphs to properly develop it.

Before writing, authors may choose to outline the two to three main arguments that will support their thesis statement. For each of those main ideas, there will be supporting points to drive them home. Elaborating on the ideas and supporting specific points will develop a full body paragraph. A good paragraph describes the main point, is full of meaning, and has crystal clear sentences that avoid universal statements.

Ending an Essay With a Conclusion

A conclusion is an end or finish of an essay. Often, the conclusion includes a judgment or decision that is reached through the reasoning described throughout the essay. The conclusion is an opportunity to wrap up the essay by reviewing the main points discussed that drives home the point or argument stated in the thesis statement.

The conclusion may also include a takeaway for the reader, such as a question or thought to take with them after reading. A good conclusion may also invoke a vivid image, include a quotation, or have a call to action for readers.

 • 100 Persuasive Essay Topics
 • Examples of Great Introductory Paragraphs
 • How to Find the Main Idea
 • Complete List of Transition Words
 • The Art of the Freshman Essay: Still Boring From Within?
 • Higher Level Thinking: Synthesis in Bloom's Taxonomy
 • How to Start a Book Report
 • Definition and Examples of Climactic Order in Composition and Speech
 • Conciseness for Better Composition
 • How To Write an Essay
 • Premise Definition and Examples in Arguments
 • The Ultimate Guide to the 5-Paragraph Essay
 • An Introduction to Academic Writing
 • Definition and Examples of Body Paragraphs in Composition
 • How to Teach Essay Writing
 • What Is a Critique in Composition?
 • Dictionaries home
 • American English
 • Collocations
 • German-English
 • Grammar home
 • Practical English Usage
 • Learn & Practise Grammar (Beta)
 • Word Lists home
 • My Word Lists
 • Recent additions
 • Resources home
 • Text Checker

Definition of essay noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 • I have to write an essay this weekend.
 • essay on something an essay on the causes of the First World War
 • essay about somebody/something Have you done your essay about Napoleon yet?
 • in an essay He made some very good points in his essay.
 • Essays handed in late will not be accepted.
 • Have you done your essay yet?
 • He concludes the essay by calling for a corrective.
 • I finished my essay about 10 o'clock last night!
 • Lunch was the only time she could finish her essay assignment.
 • We have to write an essay on the environment.
 • You have to answer 3 out of 8 essay questions in the exam.
 • the teenage winner of an essay contest
 • We have to write an essay on the causes of the First World War.
 • be entitled something
 • be titled something
 • address something
 • in an/​the essay
 • essay about

Join our community to access the latest language learning and assessment tips from Oxford University Press!

 • essay (by somebody) a collection of essays by prominent African American writers
 • essay on somebody/something The book contains a number of interesting essays on women in society.
 • essay about somebody/something Pierce contributes a long essay about John F. Kennedy.
 • in an essay I discuss this in a forthcoming essay.
 • A version of this essay was presented at the Astronomical Society.
 • In 2001 she published a collection of essays.
 • The essays explore Einstein's personal development.
 • the fifteen essays collected in this volume
 • ‘An Essay on the Principle of Population’ by Thomas Malthus
 • an essay entitled ‘Memory’
 • This essay provides a comprehensive overview of the subject.
 • His first essay in politics was a complete disaster.

Other results

Nearby words.

Cambridge Dictionary

 • Cambridge Dictionary +Plus

Meaning of essay in English

Your browser doesn't support HTML5 audio

 • I want to finish off this essay before I go to bed .
 • His essay was full of spelling errors .
 • Have you given that essay in yet ?
 • Have you handed in your history essay yet ?
 • I'd like to discuss the first point in your essay.
 • boilerplate
 • composition
 • corresponding author
 • dissertation
 • essay question
 • peer review
 • go after someone
 • go all out idiom
 • go down swinging/fighting idiom
 • go for it idiom
 • go for someone
 • shoot for the moon idiom
 • shoot the works idiom
 • smarten (someone/something) up
 • smarten up your act idiom
 • square the circle idiom

essay | American Dictionary

Examples of essay, collocations with essay.

These are words often used in combination with essay .

Click on a collocation to see more examples of it.

Translations of essay

Get a quick, free translation!

{{randomImageQuizHook.quizId}}

Word of the Day

the moon when it is shaped like a crescent, or a time when it is shaped like this

Committing, tackling, and solving: Talking about crime

Committing, tackling, and solving: Talking about crime

essay co to znaczy

Learn more with +Plus

 • Recent and Recommended {{#preferredDictionaries}} {{name}} {{/preferredDictionaries}}
 • Definitions Clear explanations of natural written and spoken English English Learner’s Dictionary Essential British English Essential American English
 • Grammar and thesaurus Usage explanations of natural written and spoken English Grammar Thesaurus
 • Pronunciation British and American pronunciations with audio English Pronunciation
 • English–Chinese (Simplified) Chinese (Simplified)–English
 • English–Chinese (Traditional) Chinese (Traditional)–English
 • English–Dutch Dutch–English
 • English–French French–English
 • English–German German–English
 • English–Indonesian Indonesian–English
 • English–Italian Italian–English
 • English–Japanese Japanese–English
 • English–Norwegian Norwegian–English
 • English–Polish Polish–English
 • English–Portuguese Portuguese–English
 • English–Spanish Spanish–English
 • English–Swedish Swedish–English
 • Dictionary +Plus Word Lists
 • English    Noun Verb
 • American    Noun
 • Collocations
 • Translations
 • All translations

To add essay to a word list please sign up or log in.

Add essay to one of your lists below, or create a new one.

{{message}}

Something went wrong.

There was a problem sending your report.

COMMENTS

 1. essay

  podjąć próbę zrobienia czegoś oficjalnie. Pokaż dodatkowe przykłady zdań. eTutor - kurs angielskiego online. Wypróbuj za darmo. essay, theme - tłumaczenie na polski oraz definicja. Co znaczy i jak powiedzieć "essay, theme" po polsku? - wypracowanie; esej, rozprawka; podejście do czegoś; próba.

 2. Jak napisać esej? Wskazówki, przykłady, przydatne zwroty

  4 Kontekstem Waszych rozważań mogą być zjawiska społeczne i wydarzenia kulturalne. Możecie wykorzystać anegdoty, przykłady z życia lub wspomnienia. 5 Używajcie języka literackiego. Esej to forma wypowiedzi, w której autor musi pochwalić się, jak sprawnie operuje słowem. Tutaj treść i forma są równie ważne. 6 Piszcie w ...

 3. Jak napisać esej? Wskazówki dla uczniów i studentów

  Dzięki mapie myśli już wcześniej wszystko zaplanujesz i rozsądnie rozdzielisz, a teraz pozostanie Ci tylko to napisać. Przykładowy esej na studia. Esej naukowy krok po kroku. Już wcześniej pisaliśmy o tym, że esej jest stosunkowo „luźną" formą, którą możesz się bawić. To Ty nadajesz tu kształt i dobierasz argumenty.

 4. Co oznacza "essay?"?

  An essay is a short piece of writing on a particular subject. I wrote an essay on penguins. angielski (amerykański) francuski (Francja) niemiecki włoski japoński koreański polski portugalski (Brazylia) portugalski (Portugalia) rosyjski chiński uproszczony (Chiny) hiszpański (Meksyk) chiński tradycyjny (Tajwan) turecki wietnamski

 5. Co oznacza "essay"?

  Definicja: essay Google Translate existe |redação, dissertação|This is a very cool thing that conveys in a short statement of thought, reveals a problem or an answer to a question with important and important reasons. For students and schoolchildren, this is often a problem, because laziness is familiar to me. ...

 6. What is an essay?

  An essay is a focused piece of writing that explains, argues, describes, or narrates. In high school, you may have to write many different types of essays to develop your writing skills. Academic essays at college level are usually argumentative: you develop a clear thesis about your topic and make a case for your position using evidence ...

 7. Essay Definition & Meaning

  The meaning of ESSAY is an analytic or interpretative literary composition usually dealing with its subject from a limited or personal point of view. How to use essay in a sentence. Synonym Discussion of Essay.

 8. The Definition of an Essay Including Writing Resources

  Updated on July 20, 2018. Essays are brief, non-fiction compositions that describe, clarify, argue, or analyze a subject. Students might encounter essay assignments in any school subject and at any level of school, from a personal experience "vacation" essay in middle school to a complex analysis of a scientific process in graduate school ...

 9. ESSAY

  ESSAY meaning: 1. a short piece of writing on a particular subject, especially one done by students as part of the…. Learn more.

 10. essay noun

  essay (by somebody) a collection of essays by prominent African American writers; essay on somebody/something The book contains a number of interesting essays on women in society. essay about somebody/something Pierce contributes a long essay about John F. Kennedy. in an essay I discuss this in a forthcoming essay.

 11. Essay Definition & Meaning

  Essay definition: A testing or trial of the value or nature of a thing.

 12. Essayeur Fondeur

  The Essayeur Fondeur mark appears on gold, silver, platinum, and palladium bullion from four of the five largest and most highly-regarded precious metals refineries in the world. You can find Essayeur Fondeur on various Swiss bullion products, with ingots and other bullion bars being the most easily recognized example.

 13. Essay Co To Znaczy

  Get Started Instantly. 4.8/5. 100% Success rate. Essay Co To Znaczy, Finding Forrester Analysis Essay, Best Cv Writer Site For School, Essay In Hindi The Aim Student Life, Professional Cv Ghostwriting Sites Usa, Case Study Topics Related To Hr, Common App Essay Format Messed Up.

 14. Ph Co To Znaczy

  The writers of PenMyPaper have got a vast knowledge about various academic domains along with years of work experience in the field of academic writing. Thus, be it any kind of write-up, with multiple requirements to write with, the essay writer for me is sure to go beyond your expectations. Some most explored domains by them are: Healthcare. Law.

 15. Discursive Essay Co To Znaczy

  Discursive Essay Co To Znaczy - This profile provides various assistive features to help users with cognitive disabilities such as Autism, Dyslexia, CVA, and others, to focus on the essential elements of the website more easily.

 16. Dissertation Co To Znaczy

  Let our experts write for you. With their years of experience in this domain and the knowledge from higher levels of education, the experts can do brilliant essay writing even with strict deadlines. They will get you remarkable remarks on the standard of the academic draft that you will write with us. 22912. Finished Papers.

 17. ESSAY

  ESSAY definition: 1. a short piece of writing on a particular subject, especially one done by students as part of the…. Learn more.

 18. Discursive Essay Co To Znaczy

  Discursive Essay Co To Znaczy, Graphing For Algebra 2 Homework Help, Literature Review On Rice, Money Can Bring Happiness Ielts Essay, Cover Letter Sample For Police Officer, Professional Blog Ghostwriting Site Gb, Our Community Helpers Essay Bennie Hawra

 19. Personal Statement Co To Znaczy

  Add more quality to your essay or be able to obtain a new paper within a day by requesting a top or premium writer to work on your order. The option will increase the price of your order but the final result will be totally worth it. ... Personal Statement Co To Znaczy, New Onset Type 2 Diabetes Case Study, How To Write R B Raps, Research Paper ...

 20. Thesis Co To Znaczy

  Our professional essay writer can help you with any type of assignment, whether it is an essay, research paper, term paper, biography, dissertation, review, course work, or any other kind of writing. Besides, there is an option to get help with your homework assignments. We help complete tasks on Biology, Chemistry, Engineering, Geography ...

 21. Do My Homework Co To Znaczy

  William. offers three types of essay writers: the best available writer aka. standard, a top-level writer, and a premium essay expert. Every class, or type, of an essay writer has its own pros and cons. Depending on the difficulty of your assignment and the deadline, you can choose the desired type of writer to fit in your schedule and budget.

 22. Thesis Co To Znaczy

  Bennie Hawra. #29 in Global Rating. Liberal Arts and Humanities. We are inclined to write as per the instructions given to you along with our understanding and background research related to the given topic. The topic is well-researched first and then the draft is being written. Thesis Co To Znaczy, English Expressions For Essay Writing Pdf ...

 23. Essay Co To Znaczy

  Essay Co To Znaczy, Egyptians Homework Ideas, Esl Personal Essay Proofreading Services For School, Google Bold Application Essay, Storytelling Photo Essay, Esl Admission Essay Ghostwriting Service For Phd, Check Printer Press Resume Key Canon Nursing Management Business and Economics Psychology +113